Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 13/2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana  Dutkowska Katarzyna z Raciborza.