Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja dotycząca naboru na stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 15/2021

Postanowieniem Komisji Rekrutacyjnej postępowanie naborowe zostało unieważnione
z uwagi na zmiany organizacyjne w Centrum. Pracodawca zrezygnował z zatrudnienia pracownika do terenowego oddziału.