Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko pielęgniarka - oferta pracy 13/2021

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzi:

1. Irzik Anita z Tworkowa

2. Dutkowska Katarzyna z Raciborza

3. Tokarski Andrzej z Kuźni Raciborskiej.