Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o kandydatach przechodzących do kolejnego etapu naboru na stanowisko Kierownika Działu Techniczno-Gospodarczego. Oferta pracy 12/2023

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzi:

Tomasz Sulski z Dzimierza