Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej dot. naboru na wolne stanowisko pracownik Działu Preparatyki (pielęgniarka, technik analityki medycznej, technik lub asystent) - oferta pracy nr 20/2020

Postanowieniem Komisji Rekrutacyjnej postępowanie naborowe zostało zamknięte
z uwagi na rezygnację wyłonionego kandydata z zatrudnienia.