Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Zastępca Głównego Księgowego- oferta pracy nr 2/2022

Termin składania ofert upływa 4 marca 2022 r.  

Załączniki

Klauzula - rekrutacja.doc

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE- RODO od 04.05.2019.doc

Ogłoszenie naboru-z-ca głównego księgowego 2_2022.doc

Historia zamian

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
18-02-2022 15:11
18-02-2022 15:10 utworzono