Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Kierownik Działu Administracyjno-Kadrowego - oferta pracy nr 14/2023

Oferty należy składać do dnia 30.10.2023 r. do godz. 15:00

Liczba wolnych etatów: 1

Załączniki

Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownika Działu Administracyjno-Kadrowego nr 14_2023.pdf

Klauzula - rekrutacja_2023.docx (1).docx (2).docx

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc (1).doc (4).doc