Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Starszy Inspektor ds. Promocji. Oferta nr 9_2024

Oferty należy składać do dnia 22.04.2024 r. do godz. 15:00

Liczba wolnych etatów: 1

Załączniki

Klauzula - rekrutacja_.docx

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc..doc

Ogłoszenie naboru 9_2024. Starszy Inspektor ds. Promocji.pdf