Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Kierownik Działu Dawców i Pobierania - oferta pracy nr 11/2023

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Alicja Kszuk.