Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy Diagnosta laboratoryjny - oferta pracy nr 4/2022

Oferty należy składać do dnia 26 sierpnia 2022 r. do godz. 12:00

Liczba wolnych etatów: 2

Załączniki

Ogłoszenie naboru -Diagnosta laboratoryjny 04_2022.doc

Klauzula - rekrutacja_2022.docx

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc