Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko pracy "pracownik Działu Preparatyki (pielęgniarka, technik analityki medycznej, technik lub asystent)" - oferta pracy nr 20/2020

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzi:

1. Ziółkowska Aleksandra z Raciborza.