Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko pracy "główny księgowy" - oferta pracy 16/2021

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzi:

  1. Miczajka Adam z Kuźni Raciborskiej
  2. Orc Michalina z Raciborza
  3. Łobacz Joanna z Rybnika.