Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu ogłasza konkurs na stanowisko: Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Oferty należy składać do dnia 07.02.2020 r. do godz. 15:00

Załączniki

Ogłoszenie konkursu z-ca dyr.ds.med.docx