Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy 15/2021

Oferty należy składać do dnia 19 marca 2021 r. do godz. 15:00

Załączniki

Ogłoszenie naboru-pielęgniarka 15 2021.doc

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE- RODO.doc

Klauzula informacyjna - RODO dla kandydatów.docx