Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o kandydatach przechodzących do kolejnego etapu naboru na stanowisko pracy Pielęgniarka. Oferta pracy 16/2023

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzi:

Kajzar Agnieszka z Puńców