Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy kierowca - Oferta pracy nr 25/2021

Załączniki

Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie .pdf

Klauzula informacyjna - RODO - rekrutacja.pdf

Ogłoszenie naboru-kierowca 25 2021.doc