Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "asystent" (diagnosta laboratoryjny) w Dziale Laboratoryjnym - oferta pracy nr 23/2019

Załączniki

Ogłoszenie naboru-asystent Laboratorium 23 2019.doc

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE- RODO od 04.05.2019.doc

Klauzula informacyjna - RODO dla kandydatów.docx