Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Kierownik Działu Administracyjno-Kadrowego - oferta pracy nr 14/2023

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Marika Kida z Rudnika.