Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Kierownik Terenowego Oddziału w Rybniku nr 15/2023

Oferty należy składać do dnia 27.11.2023 r. do godz. 15:00

Liczba wolnych etatów: 1

Załączniki

Ogłoszenie naboru Kierownik Terenowego Oddziału w Rybniku Nr 15_2023.pdf

Klauzula - rekrutacja_2023.docx (1).docx

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc (1).doc