Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "asystent (diagnosta laboratoryjny) lub technik analityki medycznej w Dziale Laboratoryjnym" - oferta pracy nr 9/2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Domaradzka Ewa z Raciborza