Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "asystent (diagnosta laboratoryjny) lub technik analityki medycznej w Dziale Laboratoryjnym" - oferta pracy Nr 19/2020

Oferty należy składać do 11 stycznia 2021 r. do godz. 15:00.

Załączniki

Ogłoszenie naboru-asystent Laboratorium 19 2020.doc

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE- RODO od 04.05.2019.doc

Klauzula informacyjna - RODO dla kandydatów.docx