Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie rekrutacji na zastępstwo na stanowisko asystent (diagnosta laboratoryjny) w Dziale Immunologii Transfuzjologicznej Krwinki Czerwonej - oferta pracy nr 21/2019

Załączniki

Ogłoszenie naboru-asystent Serologia 21 2019.doc

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE- RODO od 04.05.2019.doc

Klauzula informacyjna - RODO dla kandydatów.docx