Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy "asystent" w Dziale Zapewnienia Jakości- oferta pracy nr 12/2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany  Przybyła Dominik z Ciechowic.