Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "asystent (diagnosta laboratoryjny) lub technik analityki medycznej w Dziale Laboratoryjnym" - oferta pracy Nr 2/2021

Oferty należy składać do dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 15:00

Załączniki

Ogłoszenie naboru-asystent Laboratorium 2 2021.doc

Klauzula informacyjna - RODO dla kandydatów.docx

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE- RODO od 04.05.2019.doc