Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Pielęgniarka - oferta pracy nr 7 2023

Oferty należy składać do dnia 25.05.2023 r. do godz. 15:00

Liczba wolnych etatów: 2

Załączniki

Klauzula - rekrutacja_2023.docx (1).docx

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc (1).doc

Ogłoszenie naboru- Pielęgniarka 07_2023.doc(2).doc