Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Z-ca Głównego Księgowego - oferta pracy nr 17/2023

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Magdalena Duda-Mazurkiewicz z Raciborza.