Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Diagnosta Laboratoryjny lub Osoba uprawniona.Oferta pracy 7_2024

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzi:

Pani Karolina Błaszczak-Łopacz z Lubomi