Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie rekrutacji na wolne stanowisko "pracownik Działu Preparatyki (pielęgniarka, technik analityki medycznej, technik lub asystent)" - oferta pracy Nr 8/2021

Oferty należy składać do dnia 15 lutego 2021 r. do godz. 15:00

Załączniki

Ogłoszenie naboru-pracownik preparatyki 8 2021.doc

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE- RODO od 04.05.2019.doc

Klauzula informacyjna - RODO dla kandydatów.docx