Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy Z-ca Głównego Księgowego- oferta pracy nr 7/2022

Oferty należy składać do dnia 27 października 2022 r. do godz. 15:00

Liczba wolnych etatów: 1

Załączniki

Klauzula - rekrutacja_2022.docx

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc

Ogłoszenie naboru-z-ca głównego księgowego 7_2022.doc

Historia zamian

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
12-10-2022 12:28 Izabela Wołoszyn