Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy Diagnosta laboratoryjny lub Technik analityki medycznej - oferta pracy nr 3/2022

Oferty należy składać do dnia 31 marca 2022 r. do godz. 15:00

Załączniki

Klauzula RODO - rekrutacja.docx

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc

Ogłoszenie naboru -Diagnosta laboratoryjny 03_2022.doc