Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Z-ca Głównego Księgowego - oferta pracy nr 17/2023

Oferty należy składać do dnia 08.12.2023 r. do godz. 15:00

Liczba wolnych etatów: 1

Załączniki

Ogłoszenie naboru- Z-za Głównego Księgowego — kopia.pdf

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc (1).doc

Klauzula - rekrutacja_2023.docx (1).docx