Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy pielęgniarka - Oferta pracy nr 26/2021

Załączniki

Klauzula informacyjna - RODO - rekrutacja.pdf

Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie .pdf

Ogłoszenie naboru-pielęgniarka 26 2021.doc