Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "główny księgowy" - oferta pracy 14/2021

Oferty należy składać do dnia 19 marca 2021 r. do godz. 15:00

Załączniki

Ogłoszenie naboru-główny księgowy 14 2021.doc

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE- RODO od 04.05.2019.doc

Klauzula informacyjna - RODO dla kandydatów.docx