Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy "pracownik Działu Preparatyki (pielęgniarka, technik analityki medycznej, technik lub asystent)" - oferta pracy nr 8/2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pawluch Ewelina z Raciborza.