Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Pielęgniarka - oferta pracy nr 9/2023

Oferty należy składać do dnia 05.07.2023 r. do godz. 15:00

Liczba wolnych etatów: 1

Załączniki

Ogłoszenie naboru- Pielęgniarka 09_2023.doc (2).doc

Klauzula - rekrutacja_2023.docx (1).docx

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc (1).doc

Historia zamian

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
26-06-2023 13:38 utworzono