Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. Kadr - Oferta pracy nr 27/2021

Załączniki

Ogłoszenie naboru- Specjalista ds. Kadr 27. 2021.doc

Klauzula informacyjna - RODO - rekrutacja.pdf

Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie .pdf