Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o kandydatach przechodzących do kolejnego etapu naboru na stanowisko pracy Kierownik Działu Terenowego Odziału w Rybniku. Oferta pracy 15/2023

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzą:

Kajzar Agnieszka z Puńców

Mrugalska Elżbieta z Rybnika

Raszka Barbara z Zwonowic