Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko pracy "asystent" w Dziale Zapewnienia Jakości - oferta pracy 12/2021

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzi:

  1. Przybyła Dominik z Ciechowic