Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Diagnosta Laboratoryjny. Oferta pracy 6_2024

Nie wpłyneła żadna oferta. 

Postanowieniem Komisji Rekrutacyjnej postępowanie w sprawie naboru zostało zamknięte z uwagi na brak złożenia  dokumentów aplikacyjnych.