Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne stanowisko "pracownik Działu Preparatyki (pielęgniarka, technik analityki medycznej, technik lub asystent)" - oferta pracy 8/2021

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzi:

1. Pawluch Ewelina z Raciborza

2. Rudzińska Bożena z Wojnowic

3. Wójcik Gabriela z Jastrzębia-Zdroju

4. Domaradzka Ewa z Raciborza.