Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy "pielęgniarka" - oferta pracy nr 7/2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Wilk Izabela z Łazisk Górnych