Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy "główny księgowy" - oferta pracy nr 16/2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Łobacz Joanna z Rybnika