Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o kandydatach przechodzących do kolejnego etapu naboru na stanowisko pracy Z-ca Głównego Księgowego. Oferta pracy 17/2023

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzi:

Magdalena Duda-Mazurkiewicz z Raciborza