Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Kierownik Terenowego Oddziału u Rybniku - oferta pracy nr 15/2023

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Elżbieta Mrugalska z Rybnika.