Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Kierownik Działu Administracyjno-Kadrowego - oferta pracy nr 10/2023

Oferty należy składać do dnia 02.10.2023 r. do godz. 15:00

Liczba wolnych etatów: 1

Załączniki

Klauzula - rekrutacja.docx

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc (1).doc (2).doc

Ogłoszenie naboru- Kierownik Działu Administracyjno-Kadrowego 10_2023.pdf