Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy Diagnosta Laboratoryjny. Oferta pracy 8_2024

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzą:

Pani Monika Toszek z Rybnika

Pan Tomasz Obruśnik z Raciborza