Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie rekrutacji na stanowisko pracy "kierowca" - oferta pracy 13/2020

Termin składania ofert do 15 października 2020 r. do godz. 15:00

Załączniki

Ogłoszenie naboru-kierowca 13 2020.doc

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE- RODO od 04.05.2019.doc

Klauzula informacyjna - RODO dla kandydatów.docx