Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Diagnosta Laboratoryjny. Oferta nr 10_2024

Oferty należy składać do dnia 09.05.2024 r. do godz. 15:00

Liczba wolnych etatów: 1

Załączniki

Klauzula - rekrutacja_.docx

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc..doc

Ogłoszenie naboru 10_2024. Diagnosta laboratoryjny..pdf