Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko pracy "starszy specjalista ds. administracyjnych" - oferta pracy 11/2021

Po spełnieniu wymagań formalnych, do kolejnego etapu naboru przechodzi:

1. Kaczmarczyk Justyna z Rybnika