Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy Pielęgniarka - oferta pracy nr 5/2023

Załączniki

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.doc (1).doc

Klauzula - rekrutacja_2023.docx (1).docx

Ogłoszenie naboru- Pielęgniarka 05_2023.doc(2).doc.doc